Bra norske dokumentarfilmer

2013-11-19_1601De aller første filmene som ble laget i Norge var dokumentarfilmer. De viste historiske begivenheter, og ga folk en mulighet til å oppleve stemningen, selv om de ikke var til stede på disse begivenhetene. Kongens ankomst til Norge i 1905 var en slik dokumentarfilm. Filmen ble vist over hele landet. Det ble også laget film av kongeparets kroningsferd, og av begravelsen til Bjørnstjerne Bjørnson.

På 1920-tallet og 1930-tallet ble filmer om Norge og norsk natur populære. Mange hadde ikke anledningen til å reise rundt i landet, og fikk på denne måten muligheten til å oppleve naturen i kinosalen. Filmene ble også brukt som turistreklame i utlandet. Det ble også laget filmer som viste bygdelivet på den tiden. Noen av filmene var arrangerte og kan ikke regnes som dokumentarer, men enkelte av filmene ga faktisk et realistisk bilde av folks liv.

Filmavisen ble også jevnlig vist på kinoer landet over, og fortalte om viktige hendelser. Dette var kortfilmer, med mange små innslag, men de ble både populære og nyttige informasjonskilder, særlig før TV-en gjorde sitt inntog.

Mellom 1940 og 1945 ble norsk film underlagt strenge sensurregler, og de fleste filmene som ble laget var filmaviser og ukerevyer som skulle opplyse folk om hva som skjedde rundt om i landet. Selv disse dokumentarene var underlagt streng kontroll, og ble tvunget til å vise nyhetshendelser slik okkupasjonsmakten ønsket å fremstille dem.

Store dokumentarsuksesser

Reiseskildringer ble tidlig filmatisert. Blant annet laget Roald Amundsen en film om Sydpolekspedisjonen i 1911. Denne filmen trakk mange folk til kinoene, særlig fordi ekspedisjonen var omtalt og berømt. Folk fikk se bilder fra en helt annen del av verden, og fikk ta del i den strevsomme reisen mot målet.

En av Norges mest populære filmer gjennom tidene er dokumentarfilmen Kon Tiki, som handler om Thor Heyerdals seilas over Stillehavet. Filmen ble laget i 1950, tre år etter at ferden var ferdig. Den viste både byggingen av flåten, fortalte om ferden over havet, og om hvordan ekspedisjonen ble mottatt da de endelig kom fram. Denne filmen ble også populær utenfor Norges grenser, noe som ikke var vanlig for norske filmer på den tiden. Kon Tiki har senere også blitt til en spillefilm (2012), men mange foretrekker fortsatt den gamle dokumentaren.

Nyere dokumentarer

Det lages mange dokumentarer i Norge. Folk forbinder gjerne dokumentarer med reiseskildringer eller med seriøse temaer. Slike filmer kan si noe viktig om verden, men blir som regel ingen publikumssuksess. Mange av disse filmene lages for TV, og kommer ikke på kino. Av de som kommer på kino, blir bare et fåtall sett av et stort publikum. Men det finnes unntak.

Heftig og begeistret, fra 2001, gjorde mannskoret i Berlevåg til både rikskjendiser og internasjonale kjendiser. Filmen handler om koret fra Finnmarkskysten, og om mennene som var med i koret den gangen. Filmen ble en kjempesuksess, og førte til at mannskoret ble invitert til å holde konserter både i Norge og i utlandet. Berømmelsen kom ganske uventet på de sindige karene. Det ble også laget en oppfølger til filmen.