Kinohistorie

2013-11-19_1558Den fortellende filmen dukket opp i form av stumfilmer. I starten fortalte ikke de levende filmene noen historie, men etter noen år begynte filmene å få mer handling. Filmene som ble laget fra 1895 til 1915 var svært enkle. Ofte sto kameraet rolig, og filmene var veldig korte. Den første filmen som brukte bevegelig kamera og sceneveksling, var filmen Det store togrøveriet, fra 1903.

Fra 1915 til 1928 ble filmene mer eventyrlige, og fortalte gode historier. Noen handlet om historiske begivenheter, andre var filmatiseringer av kjente bøker. Komedier ble også populært. Charles Chaplin og Buster Keaton var de store mestrene innen denne sjangeren. De laget flest komedier, men tok også opp alvorlige temaer.

Sovjetiske regissører var opptatt av realismen og laget samfunnsdrama. En av de mest kjente filmene fra Sovjetunionen fra denne tidsepoken, er Panserkrysseren Potemkin, fra 1925.

Lydfilmens inntog

Den første lydfilmen var Jazzsangeren, fra 1927. Lydfilmen skapte nye stjerner, men mange av de gamle stjernene klarte ikke å tilpasse seg den nye filmen, og mistet sin popularitet. Filmen ble ikke lenger bare et visuelt uttrykk. Lyden ble også en viktig del. Mange filmer som ble laget på denne tiden inneholdt sang og dans, og ofte populærmusikk. Filmene var lette, glade og humoristiske. Fargefilmen ble lansert på 1930-tallet, men ble i starten bare brukt av kommersielt anlagte filmselskaper.

De store filmnasjonene på denne tiden var USA, Frankrike, Tyskland og Italia. Store og kjente filmselskaper ble verdenskjente, og stjernene ble verdensberømte. I Frankrike var filmene fortsatt preget av realisme og alvor, men også der var det noen som laget komedier.

Westernfilmer og komedier var populære i USA, sammen med drama. En av de mest kjente filmene noen gang er Citizen Kane, fra 1941. Den har flere ganger blitt kåret til tidenes beste film.

På slutten av 1940-tallet ble realismen igjen dominerende. Filmene ble mer alvorspregete og dunkle. Men musikalene levde fortsatt videre. En av filmene som ble laget på denne tiden, var Singin’ in the Rain, fra 1952. På 1950-tallet ble også Japan en stor filmnasjon, og begynte å eksportere filmer til resten av verden. Samtidig ble TV en konkurrent til filmen. Filmindustrien svarte med å satse på bredfilmer. Fargefilmen ble mer populær utover 1960-tallet, og snart begynte alle regissører å bruke den.

USA overtar

Fra 1970-tallet ble USA den dominerende filmnasjonen. Steven Spielberg og George Lucas hadde stor suksess med eventyrfilmer og science fiction. Suksessen deres fortsatte inn på 1980-tallet. Kjente filmer av disse regissørene er Haisommer, Star Wars og Indiana Jones-serien. Noen filmer fra 1970-tallet var også mer kritiske til samfunnet.

I de senere årene blir mange filmer aldri vist på kino, men kommer rett på TV eller DVD. Selv om USA fortsatt er en av de største filmnasjonene, er det ingen land som lager så mange filmer som India. Mange forbinder fortsatt Bollywood-filmer med musikaler og dans, men det lages også mer alvorlige og samfunnskritiske filmer i India. Kina er også en stor filmnasjon, der filmer fra Hong Kong er actionpregete og humoristiske, mens filmer fra fastlands-Kina er mer seriøse.