Norsk filminstitutt

2013-11-19_1615Norsk filminstitutt (NFI) ble grunnlagt i 2008, etter at Norsk filmfond, Norsk filmutvikling, Norsk filminstitutt og Norsk filmkommisjon ble slått sammen. NFI er et statlig forvaltningsorgan som har ansvar for filmpolitikk og rådgivning innen filmpolitiske spørsmål. Instituttet er underlagt Kulturdepartementet og ledes av et styre og en direktør. Dagens direktør er Sindre Guldvog. Lederen har en åremålsperiode på seks år.

NFI har fem avdelinger og omtrent 100 ansatte. Det samlede budsjettet er på 90 millioner, i tillegg til mer enn 300 millioner som gis i tilskuddsmidler. Forvaltning og tildeling av disse tilskuddsmidlene er en av instituttets hovedoppgaver. Tilskuddene skal sikre at norske filmskapere får støtte til å lage norske produksjoner.

Norsk filminstitutt har sitt hovedkontor i Filmens hus. Filmmuseet ligger i samme hus, og er også en del av instituttet.

Hovedoppgaver

NFI skal sette regjeringens filmpolitikk ut i livet. De gir tilskudd til norskproduserte filmer og filmer som produseres sammen med andre land. De gir også tilskudd til norske TV-serier og dataspill. Mange filmskapere ville ikke hatt råd til å lage filmer uten støtte fra filminstituttet. Tilskuddene sikrer at ikke bare de store suksessfilmene blir laget, men at det også lages nisjefilmer og barnefilmer.

Andre ting instituttet gir penger til er stipender og kurs for filmbransjen. NFI representerer norsk film i Norge og utlandet, og informerer om norske filmer både innenlands og utenlands. Norge er et svært lite filmland, og det er ikke lett for norske filmer å bli lagt merke til internasjonalt. Støtten fra blant annet NFI gjør det lettere.

Instituttet skal også markedsføre Norge som et opptaksland for utenlandske filmer, og legge forholdene til rette for utenlandske produsenter som ønsker å filme i Norge. Instituttet har både en utviklings- og produksjonsavdeling, Lanseringsavdeling og Informasjonsavdeling. Cinemateket tilhører Informasjonsavdelingen. NFI har også to kinosaler; Tancred og Lillebil.

Filmens hus er tilholdsstedet både for NFI, filmbransjen, filmforvaltningen og publikum.

Filmmuseet

Filmmuseet i Filmens hus inneholder utstillinger og historiske gjenstander som skal formidle kunnskap om norsk film. Filmmuseet prøver å vise hele filmhistorien i Norge, og har i tillegg utstillinger om film og filmindustri.

Norskproduserte filmer er viktige både for norske kinogjengere og for å presentere Norge i utlandet. I de siste årene har norske filmer begynt å oppnå større suksess både i Norge og i utlandet, men norske filmskapere trenger fortsatt støtte både til produksjon og markedsføring av filmer. Både norske filmer og TV-serier konkurrerer med internasjonale filmer, og mange filmer og serier ville aldri blitt laget uten støtte fra NFI.

NFI er Norges representant i Eurimages, som er Europarådets fond for samproduksjon av filmer. De representerer også Norge i Det europeiske audiovisuelle observatoriet, som er et forskningsinstitutt underlagt Europarådet.

NFI og Nasjonalbiblioteket er begge medlemmer i den internasjonale organisasjonen for filmarkiv (FIAF). NFI deltar også i mange internasjonale filmorganer, blant annet Council for Educational Media, det europeiske filmakademiet og Scandinavian Films.

NFI kan være en viktig døråpner for norske filmer, ved at de skaper interesse for Norge som filmland. Forhåpentligvis vil norske filmer oppleve enda større suksess i framtiden.