Om Frogner

2013-11-19_1608Frogner er en bydel i Oslo. Navnet kommer fra Frogner Hovedgård som tidligere lå på dette stedet. Frogner Hovedgård eide det meste av jorden som nå er Oslo Vest. Frogner er en ganske stor bydel, og er en av de mest kjente bydelene i Oslo.

Bebyggelsen i dette området er preget av store villaer og bygårder fra 1800-tallet. Bydelen er kjent for å ha høye boligpriser, og er Norges dyreste boligområde. De fleste ambassadene i Oslo ligger i Frogner, i tillegg til ambassadørenes private residenser.

Bydelens avgresning

Bydelen ligger mellom Frognerkilen og Frognerelva, og grenser mot Majorstua, Briskeby/Uranienborg og Homansbyen. Skarpsno, Skillebekk og Frognerparken grenser også til bydelen. Men hvordan området skal avgrenses avhenger av hvem man spør. Mange vil nok si at grensene går annerledes. Eiendomsmeglere kan for eksempel klassifisere grensene litt annerledes, og eiendomsprisene i bydelens grenseområder har ofte samme prisnivå som husene i selve Frogner. Eiendomsmeglerne kan ønske å utvide bydelens omfang for å oppnå høyere priser på boliger, og innbyggerne selv ønsker kanskje også den høye statusen de får ved å kunne si at de bor på Frogner. Derfor flyter grensene ofte litt ut.

Navnet Frogner stammer helt tilbake til 1700-tallet. Det anslås at det bor mellom 12 000 og 12 500 innbyggere i bydelen i dag, alt etter hvordan man definerer grensene. Grensene til det historiske Frogner kan avvike fra dagens definisjon av området.

Bydelens historie

Frogner Hovedgård er det som er igjen av den tidligere storgården Frogner. Denne gården lå i Aker kommune, som nå ikke finnes lenger. Gårdens eiendom gikk fra Frognerbekken til Skillebekken, og fra Frognerkilen til Majorstuen og Uranienborg.

Gårdens storhetstid var på 1700-tallet og starten av 1800-tallet. På den tiden var gården eid av familien Anker. Senere ble den eid av familien Wegner, og til slutt av familien Gade. Da byen Kristiania ble utvidet i 1878, ble det meste av gården kjøpt opp og innlemmet i byen. Det meste av området ble utparsellert i løpet av 1800-tallet, og det som var igjen av gårdens eiendom ble kjøpt opp av Kristiania kommune i 1896. Dette området ble til det som i dag er Frognerparken.

Det prektige hovedhuset på Frogner Hovedgård er et landemerke også i dag. Hovedgården er det eneste som er igjen av den opprinnelige gården.

Frogner i dag

I dag er Frogner et boligstrøk preget av villabebyggelse i nærheten av parken, og leiegårder mot sørøst. Frogner er kjent for å være et av de dyreste boligstrøkene i Oslo, både på grunn av den sentrumsnære beliggenheten, nærheten til parken og arkitekturen. Villaene som ligger i området er vanligvis ganske store og fine.

Mange av byens ambassader ligger også i Frogner, noe som bidrar til å øke prisene. De høye eiendomsprisene fører til at flertallet av innbyggerne i Frogner har god råd, noe som igjen har ført til at strøket regnes som et rikmannsstrøk. Frogner er en av de mest kjente bydelene i Oslo, og er en av få bydeler i Oslo som folk over hele landet vet navnet på.