Om organisasjonen Film & Kino

2013-11-19_1606Film & Kino er kino- og videobransjens organisasjon. Organisasjonen skal ivareta kommunenes interesser innen kinodrift og film. Film & Kino driver Norsk kino- og filmfond (NKFF) og Bygdekinoen. Organisasjonen ble grunnlagt i 1971 som Kommunale Kinematografers Landsforbund (KKL). Organisasjonens oppgave er å sikre aktuell film til kinopublikum over hele landet. De har ikke bare ansvar for kinofilmer, men også for filmfestivaler og dvd.

Film & Kinos hovedoppgaver

Film & Kino tilrettelegger for kinoopplevelser og dvd-er. De skal både sørge for kvalitet og mangfold, og sørge for at ikke bare de store kassasuksessene kommer på kino og dvd, men også nisjefilmer og smalere filmer. Alle typer filmer faller inn under ansvarsområdet til Film & Kino, og organisasjonen legger stor vekt på at kinopublikum skal få et bredt utvalg av filmer.

Organisasjonens hovedområder:

  • administrasjon tilknyttet driften av digitale kinoer

  • import og oppsetting av utenlandske filmer

  • ansvar for barne- og ungdomsfilmer

  • gir offentlige bidrag til filmfestivaler i Norge

  • kinoutvikling og utvikling av videobransjen

  • kompetanseutvikling og rådgivning

  • informasjon og kontakt med publikum og samfunnet

NKFF ble stiftet i 1970. De har også et ansvar for å øke kompetansen om kino og dvd. I henhold til Loven om film og videogram må fondet kreve inn avgift på omsetning av film. Denne avgiften er på 2,5 prosent på omsetning av alle kinofilmer, og 3,5 kroner per videogram som distribueres. Film & Kino administrerer midlene. De finansierer også støtteordningene og driften av organisasjonen. Medlemskommunene som er med i NKFF må også betale medlemskontingent til organisasjonen.

Fra bygdekino til filmfestivaler

Film & Kino har et stort ansvarsområde. En av tingene selskapet gjør, er å drifte Bygdekinoen. Bygdekinoen skal gi et kinotilbud på steder der det ikke finnes en kino. Bygdekinoen drives med mobilt utstyr som fraktes fra sted til sted. Filmene vises i samfunnshus, skoler og andre lokaler i småkommuner og distrikter. Bygdekinoene gir en god kinoopplevelse til små bygdesamfunn, og er fortsatt et svært populært tiltak, til tross for TV og dvd. For mange er dette en av de få mulighetene de har til å se kinofilm, og ofte møter hele lokalsamfunnet opp når det er bygdekino på øyer og i små lokalsamfunn.

I tillegg til å sikre publikum gode filmer, har Film & Kino blant annet vært pådrivere for den nasjonale digitaliseringen av norske kinoer og har bidratt til kampanjer og bransjetiltak. De gir råd til kinoene landet over, og bidrar til å heve kompetansen om kino og film i Norge. De ønsker også å heve kunnskapsnivået om norsk film generelt, og støtter videobransjen.

Film & Kino er også hovedeier i aksjeselskapet Den norske filmfestivalen i Haugesund. Denne festivalen er Norges viktigste filmfestival, og deler blant annet ut de kjente Amandaprisene, som av mange kalles Norges svar på Oscarutdelingen. Filmprisen bidrar til å skape blest om gode norske filmer, og belønne de som har gjort gode prestasjoner både foran og bak kamera. Filmpriser gir oppmerksomhet til de som fortjener det, ikke bare innen spillefilmsjangeren.