Underholdning for barna

netflix-kidsFilm har en helt sentral rolle i barn og unges hverdag. I dag opplever barn levende bilder på mange nye arenaer – for eksempel brukes film i økende grad også på sosiale medier. Streamingtjenester som Netflix og Viaplay gjør at filmer er et tastetrykk unna på både datamaskin, nettbrett og smarttelefon. Mange av disse leverandørene har egne tilbud for barn. Likevel er den lokale kinoen en viktig og sentral arena når barn virkelig skal oppleve film. Det er jo fortsatt noe eget for barn ved det å sitte der i mørket omgitt av lukten av popcorn og forventningsfullt vente på at kinofilmen skal begynne. På kino deler man oftest opplevelsen med andre, slik at opplevelsen også har et sosialt aspekt. For barna ligger det sosial trening i dette også, på kino har man regler og man må ta hensyn til andre.

Mange barn opplever kino først som en del av skolen. Skolekino er et tilbud mange steder i landet. Den kulturelle skolesekken skal gi barn både en opplevelse og økt forståelse for ulike former for kunst, og film er en av disse. Når film brukes i undervisningen kan barna gis en mulighet til å bearbeide kinopplevelsene både før og etter selve filmvisningen. Det varierer nok fra sted til sted hva som tilbys i skolen, men kino er nok for barn ofte et kjærkomment avbrekk fra skolehverdagen, noe som kan være en gevinst i seg selv. Det er jo også slik at et besøk på kino for en familie kan bli en ganske kostbar affære, sammenlignet med hvor billig og tilgjengelig film har blitt på DVD og på nett. Da kan skolekino sørge for at alle barn har mulighet for å oppleve den magien som ligger i en ekte kinotur.

Ikke bare film

I tillegg til den særegne filmopplevelsen barn erfarer i kinosalen, er ofte kino et sted også for andre kulturelle opplevelser. Mange steder er det det lokale kulturhuset i bygda som er møteplassen der barn opplever både formidling og produksjon av kunst, blant annet kinofilm. Av og til blir det arrangert teater i lokale kinosaler. Gjennom prosjektet Teater til kino fikk flere tusen barn oppleve Nationalteaterets oppsetning av Folk og røvere i Kardemommeby overført til deres lokale kino. Teknologiske framskritt gjør det mulig å overføre også konserter og andre forestillinger for barn, som gir stor variasjon i hva barn kan oppleve på kino. Nå overføres det opera direkte for eksempel fra The Metropolitan opera i New York til norske kinosaler. For de litt større barna åpner jo dette en hel verden av mulige kulturopplevelser i kinosalen.